Thẩm quyền giải quyết

Targeting X50 technology

01

Nhắm mục tiêu công nghệ X50

Cell transmembrane technology

02

Công nghệ xuyên màng tế bào

Supercritical fluid extraction technology

03

Công nghệ chiết xuất chất lỏng siêu tới hạn

Technology
01

khoa học tiên tiến

công nghệ
Targeting X50 technology

Nhắm mục tiêu công nghệ X50

Sử dụng công nghệ vi nang, Nhắm mục tiêu các thành phần hoạt động cho các tế bào năng lượng mặt trời, Thúc đẩy sự thâm nhập và hấp thụ các thành phần chăm sóc da.

Advanced science

Công nghệ X50 được nhắm mục tiêu đề cập đến việc sử dụng các phân tử có ái lực đặc biệt đối với các tế bào mô bị tổn thương làm chất mang, kết hợp với với các thành phần liên quan và phân phối trực tiếp đến trang đích, để cải thiện nồng độ của các thành phần hoạt động trong các tế bào mô bị hư hỏng.

Sửa chữa hiệu quả hơn và nhắm mục tiêu các tế bào mô bị hư hỏng.

Advanced science
Advanced science
02

khoa học tiên tiến

công nghệ
Cell transmembrane technology

Công nghệ xuyên màng tế bào

peptide thâm nhập tế bào (CPP) Peptide thâm nhập tế bào (CPPS) Một lớp peptit ngắn mang các phân tử lớn vào trong tế bào, Hiệu quả hơn và an toàn hơn.

Màng tế bào là hàng rào sinh học đối với protein, axit nucleic và thuốc phân tử đi vào tế bào. Trong khi bảo vệ các tế bào, nó cũng ngăn ngừa nhiều da polyme chăm sóc xâm nhập vào tế bào, làm cho nhiều thành phần chăm sóc da thất bại để vào các ô với hiệu quả tối đa.

Peptide xuyên màng tế bào có thể xuyên qua màng tế bào người theo cách không phá hủy, phá vỡ hàng rào của màng tế bào và thúc đẩy sự xâm nhập hiệu quả của các thành phần chăm sóc da vào tế bào.

Cell transmembrane technology
Cell transmembrane technology
03

khoa học tiên tiến

công nghệ
Supercritical fluid extraction technology

Công nghệ chiết xuất chất lỏng siêu tới hạn

Công nghệ chiết xuất tự nhiên với hoạt tính và độ tinh khiết cao hơn, Được mệnh danh là thân thiện với môi trường nhất thế giới Công nghệ tách chiết công nghệ cao.

Chiết xuất chất lỏng siêu tới hạn (SFE) là một chiết xuất mới công nghệ được sử dụng trong khai thác và tách hoạt chất thực vật. Nguyên tắc của nó là sử dụng khả năng hòa tan độc đáo của chất lỏng siêu tới hạn và độ hòa tan của các chất trong chất lỏng siêu tới hạn là rất nhạy cảm với sự thay đổi của áp suất và nhiệt độ. Các các chất hòa tan trong chất lỏng siêu tới hạn có thể được tách biệt bằng phương pháp tăng nhiệt độ và áp suất giảm (hoặc cả hai) để đạt được mục đích tách và thanh tẩy.

Nó là một công nghệ chiết xuất tự nhiên tinh khiết với lợi ích của việc khử hoạt tính của các thành phần hoạt động và độ tinh khiết cao hơn.

Supercritical fluid extraction technology