Huile tham gia Triển lãm quốc tế Meibo Quảng Châu

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, giờ Bắc Kinh,Huile đã tham gia triển lãm quốc tế Meibo với sản phẩm chăm sóc da mới nhất, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho triển lãm hàng năm, và lần này chúng tôi cũng tỏa sáng trong triển lãm, tất cả - trưng bày các sản phẩm của chúng tôi, đã có một lượng khách hàng ổn định. Sau ba ngày, chuyến đi Triển lãm Quốc tế Huile Meibo đã đạt được thành công hoàn toàn.

Huile tham gia Triển lãm quốc tế Meibo Quảng Châu

Huile tham gia Triển lãm quốc tế Meibo Quảng Châu